116.

Сутрешното ми безкористно действие е предшественик на моето осъзнаване на Бог.

Следобедното ми безкористно действие е предшественик на моето откриване на Бог.

Вечерното ми безкористно действие е предшественик на моето проявление на Бог.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 116
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.