117.

Да имаш радост означава да имаш прозорливост.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 117
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.