118.

Да имам вътрешна радост означава да знам къде е Бог, кой е Бог и как мога да стана съвършен инструмент на Бог.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 118
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.