168.

Благодарен съм на света, защото ми е дал възможността да служа на Всевишния.
Благодарен съм на света, защото ми е дал възможността да призова моя Всевишен и да Го предложа на цялата земя.
Благодарен съм на света, защото ми е дал възможността да го накарам да почувства, че Бог е единственият Живот, единствената Реалност, която е неизменният избор на човечеството и която накрая ще стане обожественият, доведен до съвършенство и обезсмъртен глас на човечеството за Всевишния.
Благодарен съм на света не защото ми е дал това, което има – стремеж – а защото ме е приел такъв, какъвто съм.
Светът не очаква от мен нищо повече и нищо по-малко от това, което съм.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 168
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.