Предговор на редактора към първото издание

Шри Чинмой е написал стотици афоризми и медитации. Някои от тях бяха поставени наскоро в курабийки с късмети, които Учителят раздаваше на свои ученици. В два случая Шри Чинмой помоли учениците си да прочетат на глас медитациите в своите курабийки, след което коментира всяка от тях. Тази книга е запис от въпросните две срещи – на 1 септември 1974г. в нюйоркския център (афоризми 1-74) и на 14 септември в манхатънския център (афоризми 75-168).
Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ fp 169e1
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.