21.

Духовен Учител е този, който знае кой е Бог, кой е самият той и кои са неговите ученици.

Кой е Бог?
Вечният Танцьор.

Кой е духовният Учител?
Вечният воин.

А кои са неговите духовни ученици?
Вечно Призоваващите.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 21
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.