3.

Моето вътрешно преживяване е Божие неспирно проявление на Неговото съвършенство във и чрез мен.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 3
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.