4.

На земята моето преживяване е безпомощност, крайна безпомощност.
На Небето моето преживяване е удовлетворение, постоянно удовлетворение.
В Бог моето преживяване е съвършенство, пълно съвършенство.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 4
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.