31.

Моята най-висша Реалност е Божието вечно нарастващо и вечно сияещо просветление в мен и чрез мен.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 31
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.