45.

Нека се усмихваме, за да видим кой е Бог.

Нека плачем, за да узнаем къде е Бог.

Кой е Бог?
Моят Възлюбен Всевишен.

Къде е Бог?
В силата на моето приемане и в светлината на моето предаване.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 45
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.