46.

За да обичам Бог,
имам нужда от едно нещо: Диханието на Чистотата.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 46
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.