53.

С външната си усмивка ние докосваме Нозете на Бог.

С вътрешния си плач ставаме Короната на Бог.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 53
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.