54.

Когато давам, Бог Пречистващият ме обявява за Свой.

Когато получавам, аз обявявам за свой Бог Спасителя.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 54
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.