6.

Моето проявено преживяване е Божието вечно нарастващо съвършенство, вечно сияещо удовлетворение и вечно осъществяващо преображение.
Моето проявено преживяване е преобразяване на земята, просветление на Небесата и усъвършенстване на живота.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 6
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.