5.

Когато се усмихвам, Бог тича към мен и ми предлага Короната на Своето Безсмъртие.
Когато плача, Бог тича към мен и ми дава Лодката на мечтите в Своята Вечност.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 5
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.