62.

Бог се гордее с мен не защото съм Му дал всичко, което имам и което съм, а защото Го приемам за мой собствен, мой във Вечността.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 62
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.