63.

Вчера аз бях тялото на тишината: стремеж.

Днес съм душата на тишината: осъзнаване.

Утре ще стана целта на тишината: съвършенство.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 63
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.