8.

Аз съм душата, аз съм тялото.
Аз съм душата, когато приемам Бог за мой собствен.
Аз съм тялото, когато приемам себе си за мой собствен.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 8
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.