9.

Душата в мен е за постоянна Божия употреба.
Тялото в мен е за постоянна Божия употреба.
Самият ми живот е за постоянна Божия употреба.
Аз имам тези преживявания само когато съзнателно и постоянно приемам Бог за мой във Вечността.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 9
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.