80.

Разликата между съмнението и смъртта е следната: когато съмнението влезе в ума ни, ние умираме в духовния свят; но когато в нас влезе смъртта, ние съзнателно или несъзнателно, със или без стремеж, се подготвяме за друг свят – света на вътрешното съществуване.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 80
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.