81.

Моята единствена сестра е вярата,
само тя.
Преводи на тази страница: Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ fp 81
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.