Въпрос: Красотата от Светлината или от Мира идва?

Шри Чинмой: Красотата идва и от Светлината, и от Мира. Когато идва от Светлината, тя отнася търсещия високо, по-високо, най-високо до трансценденталното ниво на Съзнание. Когато идва от Мира, тя се разширява ли разширява и навлиза във вселенското Съзнание. Когато красотата идва от Светлината, тя се извисява нагоре, а когато идва от Мира, се разширява навън.
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 1
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.