Въпрос: Има ли загатвания в света около нас за по-висши форми на красотата?

Шри Чинмой: По-висшите форми на красотата винаги се стараят да изразят своята същност и съдържание чрез материални неща – чрез природата, чрез случки или преживявания в живота, чрез идеи и идеали. Често изразяването или разкриването на по-висшата красота е това, което изпитваме в живота. Когато погледнем едно дете, очарованието, което виждаме, е само израз на по-висшата красота, която е въплътена в него. Когато видим едно цвете, цветето представлява красотата на един по-висш свят, въплътен и изразен. Всеки път, когато зърваме красота на земята, трябва да знаем, че това винаги е израз на някаква по-висша красота. Когато видим човек, който е хубав, трябва да знаем, че неговата красота не е само на повърхността. Божественото е това, което дава израз на своята реалност чрез физическото. Така че красотата във физическия свят винаги е израз на някаква по-висша красота. Но може да стане така, че не използваме тази красота по божествен начин. Цветето е красиво, но ние може просто да го сграбчим и да го накъсаме на парчета. Това, което трябва да направим, е да се научим да виждаме и използваме тази земна красота по божествен начин.
Преводи на тази страница: Russian , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 2
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.