Въпрос: Как можем винаги да виждаме красота вътре в себе си?

Шри Чинмой: Винаги можете да виждате красота вътре в себе си само като се молите и медитирате. Когато се молите, трябва да мислите, че вашият Източник е един, а когато медитирате, трябва чувствате, че сте за всички. Когато се молите на Единия, вие се издигате нагоре, нагоре, нагоре към Най-Висшето. Когото медитирате върху множеството, вие разпръсквате светлината си за всички.
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 18
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.