Въпрос: Как може човек да направи разлика между по-малката красота и по-висшата красота?

Шри Чинмой: По-малката красота винаги ще се опита да ни привърже и да ни ограничи. По-висшата красота винаги ще се опита да ни просветли и да ни освободи. В мига, в който по-висшата красота изгрее в нас, ще чувстваме другите като наши собствени и ще се постараем да ги освободим. И докато имаме това усещане, ще видим, че ние вече сме възприети и присвоени от другите като техни собствени. Когато по-висшата красота изгрее в нас, виждаме, че това, което правим за другите, те вече са направили за нас. Когато притежаваме по-висшата красота, това означава, че крайното в нас си е отишло и се стараем да направим Безкрайното наше собствено. В мига, в който се постараем да свалим Безкрайното като наше собствено, за наша огромна изненада ще почувстваме, че то вече ни е приело за напълно свое собствено.
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 17
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.