Въпрос: Бидейки чувствителен към красотата, как може някой да избегне смущението от грозотата на другите?

Шри Чинмой: Чувствителни сте към красотата, но смущавайки се, като забелязвате грозота навсякъде около вас, това не ви помага да увеличите усещането си за красота или способността ви да се възхищавате на красотата. Така че трябва да станете мъдри. Ако някъде има светлина, се стараете да увеличите тази светлина към повече светлина, изобилна светлина, безкрайна Светлина. Но ако някъде виждате тъмнина, няма да правите това. Целта ви, да кажем, е на север, не на юг. Ако гледате на юг, виждате, че там всичко е пълно с тъмнина. Така че не гледайте в онази посока. Няма дори да поглеждате натам. Вътре в себе си искате светлина и красота. В този момент гледате красотата и я виждате в безкрайно малко количество, а в следващия момент гледате грозотата и виждате поток от грозота. Това е погрешно. Веднъж щом видите красота на определено място – или в себе си, или около вас, постарайте се да съсредоточите вниманието си на това определено място. Когато съсредоточите вниманието си на мястото, където сте видели красота, вашето възхищение от тази красота ще се увеличи. Но ако виждате грозота и се разстройвате, няма да можете да съсредоточите вниманието върху нещата, които искате да виждате. Въпреки че настоящето ви не е изпълнено със светлина, въпреки че не можете все още да видите Целта, знаете пътя. Видели сте пътя, който води към безкрайната Светлина. Така че няма съзнателно и нарочно да поемате по пътя, който води към безкрайната тъмнина.
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 20
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.