Въпрос: Защо красотата на природата ни дава безгранична радост?

Шри Чинмой: Именно защото красотата на природата е израз на Единия, който е всецяло Красота.

Когато и да видим нещо, вътре в него ние виждаме вътрешното присъствие, вътрешното съзнание на неговия създател. Създателят на природата е Самият Бог. Той изразява Себе Си във и чрез Природата. Когато виждаме красотата на природата, ние изпитваме непреодолима радост, защото Създателят и Собственикът е Бог. Когато видим една къща, ако обичаме собственика, обичаме и притежанието.

Единственият, който е всецяло Красота, е вътре в творението Си, както майчиното сърце е в детето ?. Майчиното сърце не може да бъде отделено от съществуването на детето. Само защото ние ценим, възхищаваме се, обожаваме и обичаме Единствения, който е всецяло Красота, ние ценим и Неговото творение. Понякога, когато искаме да видим майката, ние получаваме радост само като гледаме детето, защото сме открили някой, който е неразделна част от нейното същество. Самото творение е неразделна част от Твореца. Понеже Творецът не е на наше разположение точно сега, ние сме удовлетворени с творението.

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 21
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.