Въпрос: Гуру, когато в теб виждаме нещо, което изглежда като нова красота, в това има ли някаква значимост?

Шри Чинмой: Когато в мен зърнете нова красота, за това може да има много причини. Може да съм навлязъл в свят на красота или душата ми по това време може да иска да предложи малко светлина на търсещите, които ще я възприемат според възможностите си. Тази светлина може да бъде усетена от физическия ум на един човек като красота или да бъде почувствана от някой друг като сила. Дали е видяна като красота, или като сила, тя ще успее да повдигне съзнанието ви. Ако физическият ви ум вижда светлината като красота, а нечий друг ум я вижда като сила, за това има специална причина. В онзи определен ден, ако се е случило нещо, което да внесе грозота в живота ви, тогава се нуждаете от красота, така че ще видите красота. Някой друг може да се е почувствал несигурен или може да е направил нещо погрешно в онзи ден, така че, ако види аспекта сила, той няма да прави същата грешка отново.
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 27
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.