Въпрос: Как можем да се отъждествим с красотата на нашата душа?

Шри Чинмой: Първо трябва да чувстваме, че душата е всецяло красота само поради една причина: защото душата съзнателно усеща Бог. Душата съзнателно усеща Бог всяка секунда, двайсет и четири час на ден. Ето защо тя е всецяло красота. Ако искаме да бъдем всецяло красота като душата, ние също трябва да сме съзнателни за Божието Присъствие всяка секунда от нашия живот.

Искате да се отъждествите с красота на душата си. Това е прекрасна идея, прекрасен стремеж. Ако можете да станете напълно съзнателни за Божието действие във и чрез вас всяка секунда от вашия живот, тогава ще отъждествявате себе си с безкрайната Красота. Бог е безкрайно по-красив от вашата душа или моята душа или душата на която и да била отделна душа. Ако можете да имате свободен достъп до безкрайната Красота, която е Бог, незабавно ставате едно с красотата на душата, защото душата е безкрайно малка частица от Красотата, която Бог въплъщава. Ако отидете при Извора, получавате всичко, което си пожелаете. Ако искате да сте едно с красотата на душата, тогава мислете за съвършената Красота, Бог. Тогава, ако Бог пожелае, Той може да ви даде цялата Си Красота или може да ви даде това, което всъщност искате – отъждествяването с красотата на вашата душа.

Преводи на тази страница: Russian , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 28
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.