Въпрос: Какъв вид съзнание има някой, който вижда красота във всичко?

Шри Чинмой: Когато човек вижда красота във всичко, това е признак за устременото съзнание, еволюиращото съзнание, просветляващото съзнание, осъществяващото съзнание, божественото съзнание. Това означава, че човек е излязъл от грубото физическо съзнание. Всъщност действителността не е нищо друго, а красота в единството, красота на единството и красота за единството. Когато човек има такъв вид изживяване, това означава, че той е надхвърлил границите на физическото, което точно сега е ограничено, и е навлязъл в една по-висша действителност. Когато границите на физическото са били надхвърлени само тогава човек има изживяването на красотата във всичко.
Преводи на тази страница: Russian , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 3
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.