Въпрос: Гуру, каква е връзката между Красотата и Силата в Божествената Майка?

Шри Чинмой: Красота и Силата вървят заедно. Красотата е Сила, Силата е Красота. И двете са Светлина, която отделният човек вижда по свой собствен начин. Когато Светлината се проявява в Божествената Майка, може да я наречете Сила, а някой друг да я нарече Красота. Когато някой види Светлината на Божествената Майка, ако душата чувства, че, виждайки тази Светлина като Красота, напредъкът ? ще е по-бърз, тогава тя вижда Светлината като Красота. Ако душата усеща, че, виждайки Сила, напредъкът ? ще е по-бърз, тогава ще вижда Светлината по този начин. И Красотата, и Силата са проявления на Светлината, но всеки отделен човек ще вижда Светлината по начина, който най-добре ще помага на напредъка на неговата душа.
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 33
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.