Въпрос: Гуру, красотата динамична и променяща се ли е, или е само отражение на еволюцията на нашата душа?

Шри Чинмой: Красотата е динамична и променяща се и е и отражение на еволюцията на нашата душа. Когато говорим за динамизъм, това означава, че енергия на живота тече най-мощно. Енергията на живота е река, която постоянно тече. Въпреки че е неспирна, самото движение е промяна. Забелязваме движенията. Но когато реката навлезе в морето, когато достигне целта си, в този момент изглежда, че спира. Но всъщност става едно с тишината. От тази тишина тя отново ще се завърне към мястото, където е започнала пътуването си. Преди да започнем да правим нещо, всичко е статично. Когато започнем да го правим, всичко става динамично. А когато е направено, осъщественото действие влиза отново в нещо, което е напълно тихо. Чрез постоянното действие ние създаваме нова енергия в живота си. Това е един вид красота.

Другият вид красота е отражението на душата. Душата е представител на Всевишния, който е всецяло Красота. Когато душата излезе напред, нейната светлина е отразена в останалото същество. Когато се молите и медитирате, усещате душата, и силата на душата се увеличава. Но когато физическото и виталът също добавят нещо към способността на душата, тогава силата ? е наистина велика. Може да имате хиляди долари, но ако вашето дете ви даде един долар, тогава ще имате хиляда и един. Така и тук, когато постоянно се стремим с физическото, с витала, с ума и със сърцето, ние се сдобиваме с върховното богатство. Тогава увеличената способност на душата незабавно добавя към красотата на душата. Тази красота е отражение на напредъка и еволюцията на душата.

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 34
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.