Въпрос: Когато искаме да творим, как можем да призовем красотата, за да ни вдъхнови?

Шри Чинмой: Нека си представим една птица, която лети в небесната шир. Тя постоянно лети, лети. Когато погледнем птицата, незабавно сме пленени от способностите ?. Ние не можем да летим, но имаме способността да се отъждествяваме с нейното действие. Ако гледаме птицата, докато сме в медитативно настроение, ние чувстваме че като че ли и ние летим. По това време вътрешното ни същество лети, стремежът ни лети.

Когато искате да създадете нещо, искате да призовете красота, за да ви вдъхнови. В такъв момент трябва да се отъждествите с някой, който твори. Искате да направите нещо неповторимо, но някой вече е създал или създава вида нещо, което искате да направите. Вие само искате да го надминете. Така че се постарайте да се отъждествите със съзнанието на човека, който вече е създал нещото, или със самия човек и се опитайте да получите вдъхновение, стремеж и способности от него.

Ако искате да напишете нещо духовно, четете книгите ми и се отъждествете с тях. Ако искате да нарисувате нещо, вземете любимия си художник и се отъждествете с неговото творение. Но трябва да сте внимателни. Един художник може да има много лош характер. Творбите му може да са божествени, но характерът му може да е небожествен. В този случай не се отъждествявайте с твореца, а се отъждествете само с творението. Ако се отъждествите с творение на красотата, тази красота ще ви вдъхнови да създадете нещо красиво. Отъждествявайте се, отъждествявайте се, отъждествявайте се. Отъждествяването не е въображение. Съвсем не! Но ако се отъждествите с нещо и получите способността, качеството или същността на това нещо, тогава можете да го развиете и да го увеличите по ваш собствен начин.

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 42
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.