Въпрос: Как мога да стана проводник на красотата в рамките на моята работа и живот?

Шри Чинмой: Чувствайте, че без красотата във вас няма живот – вие сте сухо цвете, което е безполезно. Ценете красотата в себе си и в другите. От вашата висока оценка ще развиете способността да станете проводник на красотата.
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 41
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.