Въпрос: Бог Бащата и Бог Майката по различен начин ли проявяват Красотата си?

Шри Чинмой: Бог Бащата и Бог Майката имат едно сърце, една душа, едно физическо съзнание. Но отделният човек ще ги види според своето разбиране или способност. На всеки човек е дадена възможността да цени Тяхната Красота или заедно, или поотделно. Един човек ще каже, че Бог Бащата е по-красив, а друг ще каже, че Бог Майката е по-красива. Но Бог Бащата и Бог Майката не са като човешките същества, които имат само една външност. Ако човек е напълно отъждествен с Бог Бащата или с Бог Майката на физическо ниво или в земното съзнание, тогава в Бог Бащата той непременно ще види Бог Майката, а вътре в Бог Майката непременно ще види Бог Бащата. Тяхната Красота не може да бъде разделена.
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 48
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.