Въпрос: Когато красотата се проявява чрез един човек, тази победа увеличава ли устрема на проявата на всемирната Красота?

Шри Чинмой: Когато божествената красота се проявява чрез един човек, това е ясен знак за божествената победа и тази победа е добавен живот, добавена светлина, добавено постижение и добавено съвършенство към проявлението на всемирната Красота.
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 47
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.