Въпрос: Ако чувстваме необходимост от красота в нашата физическа среда, това вид привързаност към физическото ли е?

Шри Чинмой: Това всъщност не е вид привързаност, макар че може да води до привързаност. Трябва да знаем защо искаме тази красота – дали е, за да удовлетворим нашето чувство на удоволствие, или е, за да увеличим нашето вдъхновение и стремеж. Някои хора имат цветя из цялата си къща, имат хубави градини и най-прекрасни мебели. Но ако украсяват домовете и обкръжението си само за да удовлетворят своя живот на удоволствия, тогава това определено е вид привързаност. Но ако искат да увеличат вдъхновението и стремежа си, като виждат красота навсякъде около себе си, в това няма нищо погрешно. Когато търсещият види едно цвете, ако вдъхновението и стремежът му се увеличат, ако той си каже: „О, как ми се иска да бъда толкова прекрасен, толкова чист като цветето“, това е добре. Когато види дърво, ако си каже: „Как ми се иска да имам търпение като това дърво, как ми се иска да давам плод и да го предлагам безусловно на целия свят“, това е много добре. Ако около себе си имаме красота, която да ни вдъхновява, така че да можем да бъдем толкова красиви, толкова добри, толкова чисти, толкова божествени като нещата, на които се възхищаваме и любуваме, тогава това не е привързаност. Но ако навсякъде около себе си имаме неща, които просто задоволяват нашите сетива, тогава това не е нищо друго, а привързаност.
Преводи на тази страница: Russian , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 5
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.