Въпрос: Гуру, каква е главната цел на красотата в творението?

Шри Чинмой: Самият Творец е всецяло Красота. Тъй като Творецът е всецяло Красота, Той иска и Неговото творение също да бъде красиво. Всяко нещо, което произлиза от Него, е израз на собствената Му Мечта и собствената Му действителност, така че естествено Той иска всичко да бъде всецяло Красота, какъвто е Той. Когато бащата е музикант, той желае и синът му да бъде музикант. Ако е добър, той иска и децата му да са добри. Тук Бащата, Бог, е всецяло Красота, така че Той иска да вижда красота навсякъде около Себе Си. Това, което Той е отвътре, Той иска да вижда и навън. По същия начин Източникът винаги иска творението му да бъде като Него.
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 6
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.