Въпрос: Гуру, как се проявява красотата чрез единството?

Шри Чинмой: Самото единство е красота. Не може да има по-висша или по-просветляваща и осъществяващата красота от тази на единството. Само защото на света му липсва единство, той страда. Когато има единство, красотата незабавно е там. Бог има на Свое разположение всемирното Съзнание. Ето защо Той е всецяло Красота. Когато е налице неразделно единство, самото това единство е красота. То е себеразкриващата се светлина на божественото вътре в нас.
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 50
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.