Въпрос: Ако една душа е по-напреднала, ще приеме ли тяло, което е физически по-красиво, или няма връзка между физическата красота и духовното развитие?

Шри Чинмой: Не, няма никаква връзка. Имало е много духовни Учители, които физически са били доста грозни и е имало и много, които са били много красиви. Ако попитате Бог дали моята душа е по-красива, или по-развита, от тази на някоя хубава филмова звезда, Бог искрено ще ви каже, че моята душа е много по-развита. Зависи изцяло от Божията Воля и от волята на душата на отделния човек в какъв вид къща ще живее тя.

Ако някой има достатъчно пари, дори тогава той може да няма интерес към голяма къща. Той чувства, че една малка стая е достатъчна. А някой, който има много малко пари, ще похарчи всичко, което има, за да наеме голяма къща и да се големее. Но тази голяма къща може да му докара огромни финансови трудности. Тогава ще трябва да вземе заем от банката, за да плаща наема, и може би няма да може да си купува качествена храна. Така че, въпреки че има много голяма къща, той гладува и е разорен.

Красотата, която виждаме в духовния Учител, е красотата на душата, а не физическата красота. Тази красота не създава никакви трудности или за притежателя си, или за другите. Именно заради своя стремеж вие виждате тяхната вътрешна красота и ги приемате заради нея.

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 51
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.