Въпрос: Гуру, изглежда, че чистотата и красотата имат женско качество, докато изглежда, че силата и динамизмът имат мъжко качество. Можеш ли да поговориш за това?

Шри Чинмой: Всичко това е в ума. Просто отидете един инч над ума и ще видите, че чистотата и красотата, силата и динамизмът са нито мъжки, нито женски. Умът прави тези разделения като мъжко и женско. Но веднъж щом отидем отвъд ума, няма такова нещо. Съдим нещата с ума и това става мъжко, а онова става женско. На френски главата ми става “la t?te”, а носът ми става “le nez”. Така че главата ми е от женски род, а носът ми е от мъжки род. Но всичко това е условно. Ето защо индийският термин за Бог – „Брахман“ – е неутрален. Най-високото осъзнаване на всички индийски Пророци е било, че Бог е нито мъжки, нито женски. Отвъд ума няма такова нещо като мъжко и женско. Дори душата не е нито мъжка, нито женска. Тя е напълно безполова.
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 55
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.