Въпрос: Как мога развия зрелия вид красота, за която ти говори, без да загубя невинната детска красота?

Шри Чинмой: Когато сте с по-големите си духовни братя, трябва да чувствате, че сте само на една годинка. Покажете им всичките си невинни качества. Те ще са доволни от вашата невинна простота, а не от вашата хитрост или колко много знаете. Но когато сте пред вашите равни по възраст или по-млади братя, в онзи момент няма да бъдете по-строги или усложнени. Ще поддържате невинните си качества, но и трябва да им докажете, че притежавате някаква мъдрост, някаква светлина. Така, както сте вдъхновени от мъдростта на по-високопоставените от вас, другите ще трябва да бъдат вдъхновени от вашата мъдрост и висота.

Когато сте с по-младите си братя, чувствайте, че те трябва да дойдат на вашето ниво на искреност и светлина. А когато сте с по-големите си братя, се постарайте да се изкачите по стълбата до тяхната висота. Когато сте с по-малките, по това време поддържайте божественото си достойнство, а не гордост. А когато сте с по-възрастните, имайте усещането, че се изкачвате до тяхното ниво. По този начин няма да загубите невинната си простота.

Когато се шегувам с вас, аз ставам много по-млад от вас. А когато стана сериозен, по това време едва успявате да ме доближите. Когато медитирам, по това време аз съм някой друг. В този миг действам като истински духовен баща – много суров и строг – защото трябва да ви вдъхновя да се изкачите по стълбата. А в следващия миг, когато се шегувам с вас, действам като някой, който е много по-млад от вас. Ако можете да постъпвате така, тогава можете да бъдете и духовно зрели, и невинни като децата.

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 54
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.