Въпрос: Излишно е да казвам, че ти отговори на всеки въпрос, който някога съм задавал, така че се отъждествявам с всички въпроси и с всички отговори.

Шри Чинмой: Много добре! Аз съм всецяло гордост. Предлагам цялата си любов и благодарност на теб и на съпругата ти. Нося едно от дотитата, които жена ти уши за мен. Може би тя не усеща колко съм ? благодарен, но Бог в нея знае колко съм благодарен за всички неща, които тя е приготвила за мен. Така че ти и дъщеря ти трябва да се отъждествите с нея и да я накарате да почувства колко съм благодарен за дрехите, които тя шие за мен.
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 57
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.