Въведение на редактора към първото издание

Без красота светът със сигурност ще бъде сиво и тъжно обитание. Дори сега естествената красота, присъща на тази земя, често е затъмнявана от дисхармонията и грозотата на нейните обитатели. Когато небожествените наклонности на човека са пречистени и преобразени, тази наша земя ще засияе с божествената Красота на Всевишния.

В тази книга осъзналият Божественото духовен Учител Шри Чинмой отговаря на въпроси за красотата от най-висока духовна гледна точка. Ако можем да разберем, да приемем и да се поучим от мъдростта му, ще успеем да ускорим еволюцията и разкриването на красотата както в себе си, така и в широкия свят. Когато започнем да живеем в обителта на божествената красота, както вътрешна, така и външна, нашата радост и удовлетворение не ще имат край.

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 58e1
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.