Бележка на редактора към първото издание

По време на многобройните си университетски лекционни обиколки и обиколки в различните си духовни Центрове по света Шри Чинмой отговаря на хиляди духовни въпроси. Но може би никои от тях не са от такъв широко разпространен интерес, както тази поредица от въпроси на тема красота, на които той отговаря по време на среща в своя Център в Кънектикът на 14-ти септември 1974 г.

Какво точно е красотата? Какво е нейното значение и духовна важност? Как се разкрива тя в различните нива на съзнание? Въпроси като тези са вълнували философите и поетите от началото на творението, но наистина е рядкост за Богоосъзнат духовен Учител да обсъжда тези неща. Този сборник разкрива същината на красотата, видяна през вътрешното прозрение на един велик йоги. Откровенията, предложени тук, са неповторимо съкровище, което винаги ще бъде високо ценено в сърцата на духовните търсещи и обичащите красотата по цял свят.

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ gbs 58e2
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.