76.

Всеки ден, без изключение,
сърцето ми внася от Небесата
Божието Опрощение,
а от земята сърцето ми изнася
моята благодарност.
Преводи на тази страница: Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ gce 76
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.