41.

Бог Окото
ми казва:
„Това, от което имам нужда,
е твоя искрен стремеж“.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ geh 41
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.