40.

Самото присъствие на
Бог Сърцето
винаги
изпълва сърцето ми с трепет.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ geh 40
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.