15 април

Любовта на сърцето притежава Бог, но не Го вини.

Любовта на ума се съмнява в Бог сутрин, страхува се от Бог следобед, мрази Бог вечер и плаче за Божията Любов в полунощ.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 106
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.