14 април

Чистата Любов и неизказаната мъка не живеят и не могат да живеят заедно.

Чистата Любов е постоянното единство на тялото с потока от Наслада на душата.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 105
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.